Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Algemene informatie over trainingen

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per training is maximaal 6 tot 8. Persoonlijke aandacht staat voorop.

Training/workshop op maat

EPLAN werkt ook trainingen/workshops uit op maat. Deze kunnen, ongeacht het aantal deelnemers, bij EPLAN, in uw bedrijf of op een locatie naar keuze gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer info.

Trainingsuren

De trainingen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Tarieven

Alle prijzen zijn in Euro's (exclusief BTW).

Inbegrepen

In de prijs zijn het cursusmateriaal, drankjes en broodjeslunch inbegrepen.

Inschrijving annuleren/verzetten

Verzoeken tot het annuleren of wijzigen van ingeplande trainingen dienen uitsluitend per e-mail te worden ingediend, gericht aan services@eplan.nl.

Trainingen mogen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verzet.

Indien het verzoek tot annuleren of verzetten van de training korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de training door ons wordt ontvangen, is de volledige prijs verschuldigd. Het is mogelijk om na vooraf verkregen toestemming van EPLAN een collega de gereserveerde plaats te laten invullen.

Training annuleren

Telt een training slechts 1 of 2 inschrijvingen? Dan heeft EPLAN het recht om deze training te annuleren.

Oog voor uw privacy

Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn bestemd voor intern gebruik. EPLAN kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over activiteiten. Is dit niet gewenst, dan kunt u dit aangeven. U heeft het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren.

Friedhelm Loh Group