Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Algemene informatie over trainingen

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers per training is maximaal 6 tot 8. Persoonlijke aandacht staat voorop.

Training/workshop op maat

EPLAN werkt ook trainingen/workshops uit op maat. Deze kunnen, ongeacht het aantal deelnemers, bij EPLAN, in uw bedrijf of op een locatie naar keuze gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer info.

Trainingsuren

De trainingen beginnen om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Tarieven

Alle prijzen zijn in Euro's (exclusief BTW).

Inbegrepen

In de prijs zijn het cursusmateriaal, drankjes en broodjeslunch inbegrepen.

Inschrijving annuleren/verzetten

Verzoeken tot het annuleren of wijzigen van ingeplande trainingen of overige diensten dienen uitsluitend per e-mail te worden ingediend, gericht aan services@eplan.nl.

Terugtrekkingen uit trainingen moeten door EPLAN uiterlijk veertien (14) dagen vůůr de start van de training schriftelijk worden ontvangen. Terugtrekkingen na die termijn, of afwezigheid, zullen forfaitair aangerekend worden bij wijze van annuleringskosten op basis van 25% van de prijs van de training. In geval van verhindering - op voorwaarde dat er sprake is van gestaafde gegronde redenen - kan EPLAN een nieuwe boeking voor een volgende training toelaten, ook na bovenvermelde termijn. In dat geval zal het volledige factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zijn. In geval van verhindering kan de Klant ook deelnemers vervangen.

Training annuleren

Telt een training slechts 1 of 2 inschrijvingen? Dan heeft EPLAN het recht om deze training te annuleren.

Oog voor uw privacy

Alle gegevens op het inschrijfformulier zijn bestemd voor intern gebruik. EPLAN kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over activiteiten. Is dit niet gewenst, dan kunt u dit aangeven. U heeft het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren.

Friedhelm Loh Group