Annuleringsregeling trainingen en diensten

Belangrijk! Voor het annuleren of verzetten van trainingen en overige diensten (zoals consultancywerkzaamheden), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Met het versturen van uw opdracht voor het inplannen van trainingen of overige diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Trainingen en overige diensten

  • Verzoeken tot het annuleren of wijzigen van ingeplande trainingen of overige diensten dienen uitsluitend per e-mail te worden ingediend, gericht aan services@eplan.nl.
  • Trainingen en overige diensten mogen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verzet. Na 10 dagen geldt de volgende regeling.

Trainingen

  • Indien het verzoek tot annuleren of verzetten van de training korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de training door ons wordt ontvangen, is de volledige prijs verschuldigd. Het is mogelijk om na vooraf verkregen toestemming van EPLAN een collega de gereserveerde plaats te laten invullen.

Overige diensten

  • Indien het verzoek tot annuleren of verzetten tussen de 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de geplande werkzaamheden door EPLAN wordt ontvangen, wordt 50% van het hiervoor geldende tarief in rekening gebracht. Nadien is het volledige tarief verschuldigd.
Friedhelm Loh Group