Juridische informatie

De inhoud en structuur van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van de inhoud of structurele elementen, in het bijzonder, teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, afbeeldingen en design-elementen, voor zover zij kunnen worden beschermd in de regel van de Nederlandse statuten, voor andere doeleinden dan voor privť of andere eigen gebruik, alsmede hun verspreiding en publicatie vereisen voorafgaand schriftelijke toestemming.

EPLAN controleert en actualiseert de inhoud van deze website regelmatig. Toch kunnen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de tussentijd. Daarvoor kan geen garantie of aansprakelijkheid voor de actualiteit en volledigheid van de ter beschikking gestelde inhoud worden aanvaard.

Hetzelfde geldt voor alle externe websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink van de EPLAN.nl website. EPLAN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die worden benaderd door het activeren van een dergelijk verband.

Friedhelm Loh Group